გენდერული კვოტირება წარმოადგენს ზომას, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური ჯგუფების თანაბარ მონაწილეობას. ასეთი ნორმირების საშუალებით ხდება სხვადასხვა ჯგუფების, ამ შემთხევვაში ქალთა და მამაკაცთა წარმომადგენლობითობის გათანაბრება მოსახლეობაში მათი ხვედრითი წილის ან წარმომადგენლობის საჭიროებიდან გამომდინარე. განიხილავენ ქვოტირების ქვეტიპებს, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება ქვოტების ფორმირების მიზნებითა და პრინციპებით

         -  პოლიტიკური პარტიების ნებაყოფლობითი კვოტა

         -  გენდერული კვოტირება საკანონმდებლო დონეზე   

             კანდიდატებისათვის/ პარტიის მიერ წარდგენილი სიებისათვის

         -  "ადგილების რეზერვირება"  


გენდერული კვოტების ატლასი საშუალებას გაძლევთ თქვენთვის სასურველ ქვეყანაში ძიების სისტემით ნახოთ თუ რა ტიპის კვოტა მუშაობს პარლამენტის არჩევნებისათვის.

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შემთხვევაში კვოტირების რეგულაციებზე დეტალური ინფორმაცია არის მოცემული.

 

(მუშაობს ტესტურ რეჟიმში, მიმდინარეობს მონაცემთა განახლება)

 

ვებ-გვერდი შეიქმნა პროექტის „შიდაპარტიული გენდერული დემოკრატიის განვითარება და ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება მულტიმედიური ინსტრუმენტების გამოყენებით“ ფარგლებში
© ყველა უფლება დაცულია. ქალის ხმა 2015. მასალების - სტატია/ფოტო/ვიდეო რაიმე ფორმით გამოყენება აკრძალულია
Created By: Pro-Service